Academia de Științe Juridice și-a ales președintele. Ce își propune elita.

Denisa MIRON

(Sursa: http://stiripesurse.ro/academia-de-tiin-e-juridice-i-a-ales-pre-edintele-ce-i-i-propune-elita_976512.html )

O nouă instituție de elită a luat ființă în România în acest an și de curând a avut și prima adunare generală în cursul căreia a fost aleasă conducerea.

În ziua de 15 decembrie 2015, la sediul Uniunii Juriștilor din România, a avut loc prima adunare generală a Academiei de Științe Juridice din România (A.Ș.J.R.). Înființată în temeiul Legii nr. 139/2015, aceasta este continuatoarea în drepturi şi preia tradiţiile Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice, înfiinţate în anul 1939. Academia de Ştiinţe Juridice din România reunește în rândurile sale personalități științifice reprezentative din domeniul științelor juridice, care au contribuit la dezvoltarea științelor și culturii juridice.

În cadrul primei adunări generale a fost aleasă, din rândul membrilor titulari, conducerea acestei structuri academice, a fost stabilit numărul maxim de membri titulari și corespondenți, au fost constituite colective de redactare a regulamentului propriu și a regulamentului consiliului de onoare. Componența primei structuri de conducere a A.Ș.J.R. este următoarea:

Președinte: dr.  Ioan Chelaru, actualul șef al Uniunii Juristilor din România

Vicepreședinți:

prof. univ. dr. Ioan Leş;

prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu;

prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor;

prof. univ. dr. Tudorel Toader;

prof. univ. dr. Bogdan Ciucă.

Secretar general: prof. univ. dr. Ovidiu Predescu.

În acest cadru a fost subliniată tradiția culturii juridice românești, contribuțiile de excepție ale înaintașilor noștri la consolidarea și perfecționarea științei dreptului român și afirmarea acestuia în plan european. A fost menționată, totodată, importanța actuală a dreptului și a științelor juridice care organizează funcționarea statului, impun obligații și asigură valorificarea intereselor persoanelor fizice și juridice.

Nu în ultimul rând, a fost evidențiată importanța majoră a profesiilor juridice, activitatea celor care în calitate de judecători, procurori, avocați, notari, consilieri juridici sau executori judecătorești efectuează un serviciu în beneficiul societății.

Ales în funcția de președinte, dr. Ioan Chelaru a spus : ”Prin înfiinţarea Academiei de Științe Juridice din România s-a reuşit un prim pas către coagularea competenţelor juridice din toate domeniile dreptului şi din toate profesiile juridice, în scopuri ce ţin de înfăptuirea statului de drept. Conform  atribuţiilor stabilite de lege, A.Ș.J.R. are un rol crucial în contextul evoluţiei procesului legislativ accelerat din zilele noastre. Este nevoie, mai mult decît oricând,  de o implicare mai puternică, ce include un nivel înalt de competenţă în  evaluarea fenomenelor juridice, în gândirea integrată a acestora. În procesul elaborării actelor normative, al creaţiei juridice în general,  se simte foarte acut nevoia participării unor specialiști consacraţi ai dreptului, care să furnizeze evaluări, puncte de vedere şi opinii juridice.  De asemenea, un obiectiv central al A.Ș.J.R. este promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţelor juridice şi a învăţământului superior juridic sub toate formele. Deopotrivă, va susţine, potrivit atribuţiilor ce i-au fost conferite prin lege şi statut, colaborarea şi comunicarea dintre profesiile juridice. Pornesc cu speranţă și încredere pe acest drum și le mulţumesc tuturor celor care şi-au adus aportul la punerea bazelor Academiei de Științe Juridice din România.”

Conform legii de înființare, A.Ş.J.R. recunoaşte Academia Română ca fiind cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi colaborează cu Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, cu instituţiile şi organizaţiile ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ juridic, din ţară şi din străinătate, şi cu organizaţiile profesionale ale juriştilor.

This entry was posted in Articole preluate. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *